Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/ypominwikh

 • 1070 - 970 π.Χ. 
 • Τέλος Υστερομινωικής Περιόδου 
 • Τέλη Υστερομινωικής Περιόδου 
 • Τέλη Μινωικής Περιόδου 
 • Τέλος Μινωικής Περιόδου 
 • Δωρικός εποικισμός της Κρήτης.Η περίοδος αυτή που αποτελεί ένα μεταβατικό στάδιο, καλείται υπομινωική  
 • Doric settlement of Crete. This period, which is a transitional phase, is called subminoan 
 • -Περί το 1150 π.Χ. οι Δωριείς κατέστρεψαν τον μυκηναϊκό πολιτισμό στην Πελοπόννησο και το 1100 π.Χ. έφτασαν στην Κρήτη. -Εισαγωγή μη κρητικών στοιχείων στην αρχιτεκτονική, την κεραμική και τη μικροτεχνία. Στην εποχή αυτή χρονολογείται και η αρχή της χρήσης του σιδήρου για την κατασκευή όπλων και εργαλείων. -Ίδρυση νέων οικισμών -Λατρεία των θεών του Ολύμπου 
 • -Around 1150 BC the Dorians destroyed the Mycenaean civilization in the -Peloponnese and by 1100 BC they reached Crete. -Introduction of non-Cretan elements in architecture, pottery and miniature art. This is the time when iron is used to build weapons and tools. - Establishment of new settlements -worship of the gods of Olympus 
 • Ηπεριωτική Ελλάδα 
 • Κυκλάδες 
 • Ανατολική Μεσσόγειος 
 • Κρήτη 
 • https://www.ics.forth.gr/isl/yppo_site/fokas/istorika_stoixeia/ypominwikh.html  
 • https://www.ancient-greece.org/history/minoan.html