Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/ym-iiib

  • 1330-1190 π.Χ. 
  • YM IIIΒ 
  • Υστερομινωική Περίοδος ΙΙΙΒ 
  • ΥΜ ΙΙΙΒ 
  • LM IIIB