Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/ym-iiia

 • 1390 - 1330 π.Χ. 
 • YM IIIΑ 
 • Υστερομινωική Περίοδος ΙΙΙΑ 
 • ΥΜ ΙΙΙΑ 
 • LM IIIA 
 • Αλληλεπίδραση μινωιτών με άλλους πολιτισμούς 
 • Interaction of Minoans with other cultures 
 • Ο Φαραώ Amenhotep III κάνει αναφορά των κρητικών πόλεων (όπως η Αμνισός, η Φαιστός, η Κυδωνία και η Κνωσός) 
 • -Pharaoh Amenhotep III takes notice of Cretan cities (such as Amnisos, Phaistos, Kydonia and Knossos) 
 • Αμνισός 
 • Φαιστός 
 • Κυδωνία 
 • Κνωσός 
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Minoan_civilization#Late_Minoan