Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/ym-iii

 • 1390 - 1070 π.Χ. 
 • Υστερομινωική Περίοδος ΙΙΙ 
 • YM III 
 • ΥΜ ΙΙΙ 
 • LM III 
 • Κατά τη διάρκεια της Μετνακτορικής περιόδου, το δυτικό τμήμα της Κρήτης ανθίζει. 
 • During the postpalatial period the western part of Crete flourishes. 
 • Κατά τη Μετανακτορική εποχή (1390-1070 π.Χ.) οι τάφοι περιείχαν τρεις έως πέντε νεκρούς,λόγω αποδυνάμωσης του κοινωνικού ρόλου του γένους και ισχυροποίηση της ατομικότητας των μελών του 
 • During the postpalatial Period (1390-1070 BC) graves contained three to five dead, due to the weakening of the social role of the genome and the strengthening of the personality of the members 
 • Καστέλι 
 • Χανιά 
 • http://www.fhw.gr/chronos/02/crete/gr/society/index4.html