Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/ym-iii

  • 1390 - 1070 π.Χ. 
  • Υστερομινωική Περίοδος ΙΙΙ 
  • YM III 
  • ΥΜ ΙΙΙ 
  • LM III