Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/ym-ii

 • 1425 - 1390 π.Χ. 
 • YM II 
 • Υστερομινωική Περίοδος ΙΙ 
 • ΥΜ ΙΙ 
 • LM II 
 • Η περίοδος τελειώνει με καταστροφή με πυρκαγιά όλων των ανακτόρων της Κρήτης από άγνωστες αιτίες 
 • The period ends with a destruction by fire of all the palaces on Crete by unknown causes. 
 • Περίπου το 1400 π.Χ., η Κνωσός καταστράφηκε (ίσως από σεισμό) και τα ανάκτορα δεν κατασκευάζονται πια. -Η περίοδος τελειώνει με καταστροφή με πυρκαγιά όλων των ανακτόρων της Κρήτης από άγνωστες αιτίες. -Οι Μηκυναίοι κατέκτησαν τα μινωικά παλάτια και υιθέτησαν την Γραμμική Α 
 • Around 1400 BC, Knossos was destroyed (perhaps by an earthquake) and the palaces are no longer constructed. -The period ends with the destruction by fire of all the palaces of Crete from unknown causes. -Myceneas occupied the Miniona palaces and adioted Linear A writing 
 • Κρήτη  
 • https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%8C%CF%82#%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CF%84%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%85 
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Minoan_civilization#Late_Minoan