Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/ym-ii

  • 1425 - 1390 π.Χ. 
  • YM II 
  • Υστερομινωική Περίοδος ΙΙ 
  • ΥΜ ΙΙ 
  • LM II