Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/ym-ia

  • 1600 -1480 π.Χ.  
  • YM ΙΑ 
  • Υστερομινωική περίοδος ΙΑ 
  • Αρχές Υστερομινωικής Περιόδου 
  • Αρχή Υστερομινωικής Περιόδου 
  • Αρχαιότερη Υστερομινωική περίοδος 
  • ΥΜ ΙΑ 
  • LM IA