Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/ym-i

 • 1600 -1425 π.Χ 
 • ΥΜ Ι 
 • YM Ι
 • Υστερομινωική περίοδος Ι
 • Πρώιμη Υστερομινωική Περίοδος
 • LM I 
 • Μια ακόμη φυσική καταστροφή συνέβη γύρω στο 1600 π.Χ., ενδεχομένως μια έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας. Οι Μινωίτες ξανάκτισαν τα παλάτια με αρκετές σημαντικές διαφορές στη λειτουργία. 
 • Another natural disaster occurred around 1600 BC, possibly an eruption of the Thera volcano. The Minoans rebuilt the palaces with several majorly different functions. 
 • -Τα ανάκτορα διατηρούν πολλούς από τους ρόλους των προκατόχων τους, όπως είναι η αποθήκευση, η τελετουργία, η παραγωγή και η συγκέντρωση πρώτων υλών μέσω των επαφών με την ελληνική ηπειρωτική χώρα και τα αιγαιακά νησιά, την ανατολική Μεσόγειο και την Αίγυπτο -Στις τοιχογραφίες κατά τη Νεοανακτορική περίοδο (1700-1400 π.Χ.), παγιώθηκε μία τεχνοτροπία που χαρακτηρίζεται από τη συχνή χρήση του κίτρινου και του γαλάζιου χρώματος και από τις παραστάσεις με μορφές και θέματα φυσικού μεγέθους.  
 • The palaces preserve many of the roles of their predecessors, such as storage, rituals, production and gathering of raw materials through contacts with the Greek mainland and the Aegean islands, the eastern Mediterranean and Egypt -The frescoes the Neopalatial period (1700-1400 BC) established a style characterized by the frequent use of the yellow and the blue color and by the representations with forms and themes of natural size. 
 • Κρήτη  
 • Θήρα
 • Κυκλάδες
 • Ηπειρωτική Ελλάδα
 • http://www.fhw.gr/chronos/02/crete/gr/artsandtechnology/index2.html