Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/ym-IIIg

  • 1190 - 1070 π.Χ.  
  • YM IIIΓ 
  • Υστερομινωική Περίοδος ΙΙΙΓ 
  • ΥΜ ΙΙΙΓ 
  • LM IV