Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/ym-IIIg

  • 1190 - 1070 π.Χ.  
  • YM IIIΓ 
  • Υστερομινωική Περίοδος ΙΙΙΓ 
  • ΥΜ ΙΙΙΓ 
  • LM IV 
  • Η Κνωσός παύει να είναι κέντρο εξουσίας και διαχείρησης το 1200 π.Χ. 
  • Knossos stops being an administrative center around 1200 BC 
  • Κνωσός 
  • https://en.wikipedia.org/wiki/Minoan_civilization#Late_Minoan