Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/ym-IB

  • 1480 - 1425 π.Χ 
  • YM ΙΒ 
  • Υστερομινωική Περίοδος ΙΒ 
  • ΥΜ ΙΒ 
  • LM IB