Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/yk-iii

 • Υστεροκυκλαδική Περίοδος ΙΙΙ 
 • Late Cycladic Period III 
 • 1380 - 1100 π.Χ. 
 • YK III 
 • Υστεροκυκλαδική Περίοδος ΙΙΙ 
 • Τέλος Υστεροκυκλαδικής Περιόδου 
 • Τέλη Υστεροκυκλαδικής Περιόδου 
 • Τέλος Κυκλαδικής Περιόδου 
 • Τέλη Κυκλαδικής Περιόδου 
 • ΥΚ ΙΙΙ 
 • LC III 
 • -Επιρροή Μυκηναϊκού πολιτισμού -Η οχύρωση ενισχύθηκε και κτίστηκε μια <<μεγαρόσχημη>> κατοικία του άρχοντα -Οι εξουσίες μετατοπίζονται στην ηπειρωτική Ελλάδα σιγά σιγά -Η Κρήτη αρχίζει να παρακμάζει -Ανάπτυξη του Μυκηναίκου εμπορίου με τις περιοχές της ανατολικής Μεσογείου -Οι Κυκλάδες αποτελούν τη γέφυρα με τις χώρες της ανατολικής Μεσογείου 
 • - Influence of Mycenaean civilization -The fortifications were strengthened and a lord's 'manor-like' residence was built -The mainland is becoming the center of power -Crete's downfall is begining -Development of the Mycenaean trade with the regions of the eastern Mediterranean -The Cyclades become the bridge with the countries of the eastern Mediterranean 
 • Ηπειρωτική Ελλάδα 
 • Κρήτη 
 • Κυκλάδες 
 • https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7_%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%BF%CF%8D