Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/yk-i

  • 1600 - 1480 π.Χ. 
  • YK I 
  • Υστεροκυκλαδική Περίοδος Ι 
  • Πρώιμη Υστεροκυκλαδική Περίοδος 
  • Αρχή Υστεροκυκλαδικής Περιόδου 
  • Αρχές Υστεροκυκλαδικής Περιόδου 
  • Αρχαιότερη Υστεροκυκλαδική Περίοδος 
  • ΥΚ Ι 
  • LC I