Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/yk-i

 • 1600 - 1480 π.Χ. 
 • YK I 
 • Υστεροκυκλαδική Περίοδος Ι 
 • Πρώιμη Υστεροκυκλαδική Περίοδος 
 • Αρχή Υστεροκυκλαδικής Περιόδου 
 • Αρχές Υστεροκυκλαδικής Περιόδου 
 • Αρχαιότερη Υστεροκυκλαδική Περίοδος 
 • ΥΚ Ι 
 • LC I 
 • -Έντονη η επιρροή του Μινωικού πολιτισμού -Με την Κρητική επιρροή, τα μεσακυκλαδικά κέντρα φτάνουν σε μια ακμή -Βελτιωμένη οργάνωση στα κέντρα εξουσίας -Αναπτυγμένη αρχιτεκτονική, ισχυρές οχυρώσεις -Πολύ κεντρικά δημόσια κτίρια και ναούς -Σύστημα καταγραφής και αρχεία 
 • -Strong influence of the Minoan civilization -Under Cretan influence, the Middle Cycladic centres reach an acme -Improved organization at the political centers of power -Developed architecture, strong fortifications -Large central public buildings and temples -Recording system and archives  
 • Κυκλάδες 
 • Μικρά Ασία 
 • Κρήτη 
 • http://www.greek-thesaurus.gr/cycladic-art-late.html