Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/yk-II

  • Υστεροκυκλαδική Περίοδος ΙΙ 
  • Late Cycladic Period II 
  • 1480 - 1380 π.Χ.  
  • YK II 
  • Υστεροκυκλαδική Περίοδος ΙΙ 
  • ΥΚ ΙΙ 
  • LC II