Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/yk-II

 • Υστεροκυκλαδική Περίοδος ΙΙ 
 • Late Cycladic Period II 
 • 1480 - 1380 π.Χ.  
 • YK II 
 • Υστεροκυκλαδική Περίοδος ΙΙ 
 • ΥΚ ΙΙ 
 • LC II 
 • -Ο Μηκυναϊκός πολιτισμός επεκτείνεται στην Ανατολική Μεσσόγειο -Μηκυναϊκά αγγεία βρίσκονται στην Ανατολική Μεσσόγειο, δείγμα επαφής πολιτισμών -Επιρροή στις Κυκλάδες και Ανατολικό Αιγαίο -Παρακμή Μινωικού πολιτισμού, επέκταση Μυκηναίων και στην Κρήτη 
 • -The Mycenaean civilization expands towards the Eastern Mediterranean -Mycenean vases are located in the Eastern Mediterranean, an example of conteact between cultures -Influence in the Cyclades and the Eastern Aegean -Downfall of Minoan civilization, expansion of Myceneans to Crete 
 • Κυκλάδες 
 • Κρήτη 
 • Μηκύνες 
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Mycenaean_Greece#Shaft_grave_era_(c._1600%E2%80%931450_BC)