Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/ye-iiig

 • 1200 -1100 π.Χ. 
 • YE IIIΓ 
 • YE ΙΙΙΓ 
 • Υστεροελλαδική Περίοδος ΙΙΙΓ 
 • ΥΕ ΙΙΙΓ 
 • LH IIIC 
 • Κλείσιμο ελλαδικής περιόδου και αρχή του τέλους για την Μυκηναϊκή Ελλάδα 
 • The Helladic Period is ending and it's marked by the end of the Mycenean civilisation in Greece 
 • -Λήξη Ανακτορικού προτύπου και αρχή παρακμής -Οικονομικές δυσχέρειες και ανακατατάξεις τηε εποχής -Με την κατάρρευση των ανακτόρων κατέρρευσε και το οικονομικό σύστημα της μυκηναϊκής Ελλάδας. -Η χρήση των πολύτιμων υλικών περιορίστηκε αρκετά -Οι εμπορικές δραστηριότητες συρρικνώθηκαν -Η οικονομία εισήλθε σε μια μακρά περίοδο μαρασμού -Εγκαταλείπεται η Γραμμική Β 
 • -Decline of the 'Palace' model and begining of the downfall -Economical problems and upheavals of the time - With the collapse of the palaces, the economic system of Mycenaean Greece collapsed -Limitation of the use of precious materials -Commercial activities have shrunk -The economy entered a long period of decline 
 • Ηπειρωτική Ελλάδα 
 • http://www.ime.gr/chronos/02/mainland/gr/mg/society/index.html 
 • http://www.ime.gr/chronos/02/mainland/gr/mg/economy/index.html 
 • https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%85%CE%BA%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82 
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Mycenaean_Greece#Shaft_grave_era_(c._1600%E2%80%931450_BC)