Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/ye-iiib

  • 1300 - 1200 π.Χ.  
  • ΥΕ ΙΙΙΒ 
  • YE IIIB 
  • Υστεροελλαδική Περίοδος ΙΙΙΒ 
  • ΥΕ ΙΙΙΒ 
  • LH IIIB