Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/ye-iiib

 • 1300 - 1200 π.Χ.  
 • ΥΕ ΙΙΙΒ 
 • YE IIIB 
 • Υστεροελλαδική Περίοδος ΙΙΙΒ 
 • ΥΕ ΙΙΙΒ 
 • LH IIIB 
 • Καταστροφή των ανακτόρων 
 • Destruction of Mycenaean palaces 
 • -Σεισμοί προκαλούν καταστροφές στα ανάκτορα -Οι ενισχύσεις των αμυντικών έργων μαρτυρούν μια έντονη αίσθηση ανασφάλειας -Ίδρυση νέων παράκτιων οικισμών -Άνθηση τους λόγω επαφών τους με την Ανατολή. 
 • -Earthquakes cause destructions at the palaces - Reinforcements of defense projects shows a strong sense of insecurity - Establishment of new coastal settlements -They flourished thanks to their contacts with the East. 
 • Ηπειρωτική Ελλάδα 
 • http://www.ime.gr/chronos/02/mainland/gr/mg/society/index.html 
 • http://www.ime.gr/chronos/02/mainland/gr/mg/economy/index.html 
 • https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%85%CE%BA%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82