Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/ye-iiia

  • 1380 - 1300 π.Χ. 
  • ΥΕ ΙΙΙΑ1 
  • ΥΕ ΙΙΙΑ2 
  • ΥΕ ΙΙΙΑ 
  • YE IIIA 
  • Υστεροελλαδική Περίοδος ΙΙΙΑ 
  • Υστεροελλαδική Περίοδος ΙΙΙΑ1 
  • Υστεροελλαδική Περίοδος ΙΙΙΑ2 
  • ΥΕ ΙΙΙΑ 
  • LH IIIA