Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/ye-iiia

 • 1380 - 1300 π.Χ. 
 • ΥΕ ΙΙΙΑ1 
 • ΥΕ ΙΙΙΑ2 
 • ΥΕ ΙΙΙΑ 
 • YE IIIA 
 • Υστεροελλαδική Περίοδος ΙΙΙΑ 
 • Υστεροελλαδική Περίοδος ΙΙΙΑ1 
 • Υστεροελλαδική Περίοδος ΙΙΙΑ2 
 • ΥΕ ΙΙΙΑ 
 • LH IIIA 
 • Τελευταία περίοδος των ανακτόρων 
 • Last period of Mycenaean palaces 
 • -Οι καλές τέχνες αναπτύσονται υπο την προστασία των ανακτόρων -Μαζική εισροή των βασικών πρώτων υλών 
 • -The fine arts grow under the protection of the palaces -Mass influx of basic raw materials  
 • Ηπειρωτική Ελλάδα 
 • http://www.ime.gr/chronos/02/mainland/gr/mg/technology/index.html