Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/ye-iii

 • Υστεροελλαδική Περίοδος ΙΙΙ 
 • Late Helladic Period III 
 • 1380 - 1100 π.Χ. 
 • YE III 
 • Υστεροελλαδική Περίοδος ΙΙΙ 
 • Ύστεροι Μυκηναϊκοί Χρόνοι 
 • ΥΕ ΙΙΙ 
 • LH III 
 • Late Mycenaean Period 
 • Με την καταστροφή των ανακτόρων, αρχίζει ένα συγκεντρωτικό μοντέλο  
 • With the destruction of the Mycenaean palaces, a centralized model is beginning to be utilized  
 • -Ειδικευμένοι τεχνίτες εργάζονταν στα ανάκτορα -Συσσώρευση των αγροτικών προϊόντων και των πολύτιμων αγαθών στα ανάκτορα -Διεθνής ακτινοβολία -Ίδρυση εμπορικών σταθμών σε πολλά σημαντικά λιμάνια της Μεσογείου 
 • -Specialized craftsmen were working in the palace -Acumulation of agricultural products and valuable goods in the palace -International reach - Establishment of commercial stations in many major Mediterranean ports 
 • Μηκύνες 
 • Ανατολική Μεσόγειος 
 • http://www.ime.gr/chronos/02/mainland/gr/mg/economy/index.html 
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Helladic_chronology 
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Mycenaean_Greece#Shaft_grave_era_(c._1600%E2%80%931450_BC)