Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/ye-iii

  • Υστεροελλαδική Περίοδος ΙΙΙ 
  • Late Helladic Period III 
  • 1380 - 1100 π.Χ. 
  • YE III 
  • Υστεροελλαδική Περίοδος ΙΙΙ 
  • Ύστεροι Μυκηναϊκοί Χρόνοι 
  • ΥΕ ΙΙΙ 
  • LH III 
  • Late Mycenaean Period