Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/ye-iia

  • 1480 - 1425 π.Χ.  
  • YE IIA 
  • Υστεροελλαδική Περίοδος ΙΙΑ 
  • ΥΕ ΙΙΑ 
  • LH IIA 
  • Φάση οργάνωσης της μηκυναϊκής κοινωνίας και αρχή της περιόδου των θολωτών τάφων 
  • Creation of the mycenean societies and the begining of the shaft graves period