Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/ye-ii

  • 1480 - 1380 π.Χ. 
  • YE II 
  • Υστεροελλαδική Περίοδος ΙΙ 
  • ΥΕ ΙΙ 
  • Ώριμη Μυκηναϊκή Περίοδος 
  • LH II 
  • Middle Mycenaean Period