Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/ye-ii

 • 1480 - 1380 π.Χ. 
 • YE II 
 • Υστεροελλαδική Περίοδος ΙΙ 
 • ΥΕ ΙΙ 
 • Ώριμη Μυκηναϊκή Περίοδος 
 • LH II 
 • Middle Mycenaean Period 
 • Ανάπτυξη Μυκηναϊκού πολιτισμού 
 • Development of the Mycenaean civilization 
 • -Ανακτορικό κτήρια -Γραμμική Β γραφή -Θολωτοί και θαλαμοειδείς τάφοι -Ιεραρχημένη κοινωνία -Πρώιμη ελληνική μυθολογία 
 • -Regional Buildings/Palaces -LinearB Writing -Shaft Graves and Tombs -Hierarchical Society -Early Greek Mythology 
 • https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%85%CE%BA%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82 
 • https://www.ancient-greece.org/archaeology/mycenae.html