Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/ye-i

 • 1600 - 1480 π.Χ 
 • YE I 
 • Αρχές Υστεροελλαδικής Περιόδου 
 • Αρχή Υστεροελλαδικής Περιόδου 
 • Πρώιμη Υστεροελλαδική Περίοδος 
 • Πρώιμοι Μυκηναϊκοί Χρόνοι 
 • Αρχαιότερη Υστεροελλαδική Περίοδος 
 • ΥΕ Ι 
 • Υστεροελλαδική Περίοδος Ι
 • LH I 
 • Early Mycenaean Period 
 • Φάση οργάνωσης της μηκυναϊκής κοινωνίας και αρχή της περιόδου των θολωτών τάφων 
 • Creation of the mycenean societies and the begining of the shaft graves period 
 • -Επιρροή απο Μινωικό πολιτισμός και Εγγύς Ανατολής -Αρχή ανακτορικών κρατών -Αύξηση πληθυσμού και οικισμών -Ανάπτυξη εμποριού και περισσότερος πλούτος -Κτερίσματα θολωτών τάφων 
 • -Impact of Minoan civilization and Near East -Beginningof palatial states -Increase of population and settlements -Growth of trade and more wealth -Luxuries in Shaft Graves 
 • Αργολίδα 
 • Μεσσηνία 
 • Λέρνη 
 • Θήρα 
 • http://www.ime.gr/chronos/02/mainland/gr/mg/society/index.html 
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Mycenaean_Greece#Shaft_grave_era_(c._1600%E2%80%931450_BC) 
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Helladic_chronology#Settlements_of_the_Helladic_period