Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/ye-i

 • 1600 - 1480 π.Χ 
 • YE I 
 • Αρχές Υστεροελλαδικής Περιόδου 
 • Αρχή Υστεροελλαδικής Περιόδου 
 • Πρώιμη Υστεροελλαδική Περίοδος 
 • Πρώιμοι Μυκηναϊκοί Χρόνοι 
 • Αρχαιότερη Υστεροελλαδική Περίοδος 
 • ΥΕ Ι 
 • Υστεροελλαδική Περίοδος Ι
 • LH I 
 • Early Mycenaean Period