Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/prwtogewmetrikh-periodos

 • Πρωτογεωμετρική περίοδος 
 • Protogeometric Period 
 • 1050 - 900 π.Χ. 
 • Αρχές Γεωμετρικής Περιόδου 
 • Αρχή Γεωμετρικής Περιόδου 
 • Αρχαιότερη Γεωμετρική περίοδος 
 • 1050 - 900 B.C. 
 • Αρχίζει η μεταβατική περίοδος προς την αρχαιότητα. "Ομηρική Εποχή" 
 • Transitional phase. "Homeric Period" 
 • -Ο μηκυναϊκός πολιτισμός διατηρείται σε περιοχές όπως η Κύπρος -Καταστροφή του παλιού συστήματος οικονομίας -Απουσία υλικών καταλείπων -Δημογραφικός μαρασμός -Κέντρα όπως η Αθήνα δεν επηρεάζονται -Εσωτερικές μετακινήσεις -Φυλετικές κοινωνίες 
 • - Mycenaean culture is maintained in areas like Cyprus - Reversal of the old system of economy -Absence of material objects -Demographic decay - Centers like Athens are not affected -Internal movements -Clannish societies 
 • Αττική 
 • Βιοτοία 
 • Μικρά Ασία  
 • Ιωνία 
 • Κύπρος 
 • http://www.ime.gr/chronos/03/gr/economy/index.html 
 • https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE 
 • greece.org/history/dark-ages.html 
 • http://www.ime.gr/chronos/03/gr/politics/organisation/index2.html