Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/prwimoi-byzantinoi-xronoi

  • Πρώιμη Βυζαντινή Περίοδος 
  • Early Byzantine Period 
  • 324 - 843 μ.Χ. 
  • Πρωτοβυζαντινη Περίοδος 
  • Αρχές Βυζαντινής Περιόδου 
  • Αρχή Βυζαντινής Περιόδου 
  • Πρώτοι Βυζαντινοί Χρόνοι 
  • Αρχαιότερη Βυζαντινή Περίοδος 
  • Πρώιμοι Βυζαντινοί Χρόνοι 
  • 324 - 843 A.D.