Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/prwimoi-byzantinoi-xronoi

 • Πρώιμη Βυζαντινή Περίοδος 
 • Early Byzantine Period 
 • 324 - 843 μ.Χ. 
 • Πρωτοβυζαντινη Περίοδος 
 • Αρχές Βυζαντινής Περιόδου 
 • Αρχή Βυζαντινής Περιόδου 
 • Πρώτοι Βυζαντινοί Χρόνοι 
 • Αρχαιότερη Βυζαντινή Περίοδος 
 • Πρώιμοι Βυζαντινοί Χρόνοι 
 • 324 - 843 A.D. 
 • Η περίοδος από την ίδρυση της Κωνσταντινούπολης μέχρι το τέλος της εικονομαχίας 
 • The period from the foundation of Constantinople to the end of the iconoclasm 
 • - Kορύφωμα της Πρώιμης βυζαντινής τέχνης υπήρξε η εποχή του Iουστινιανού A' (527-565). Στη διάρκειά της συντελέστηκε η ουσιαστική σύνθεση των στοιχείων εκείνων που χαρακτήρισαν την καλλιτεχνική δραστηριότητα στους επόμενους αιώνες, δηλαδή της μεγαλοπρέπειας, της αρμονίας και του μέτρου - Το ψηφιδωτό υπήρξε το κυριότερο μέσο έκφρασης της μνημειακής ζωγραφικής - H αναγνώριση του χριστιανισμού ως επίσημης θρησκείας του ρωμαϊκού κράτους αποτέλεσε το έναυσμα για την ανοικοδόμηση, με επίσημο πλέον τρόπο, σημαντικών εκκλησιαστικών κτηρίων με μνημειακές διαστάσεις - Σημαντικότερο επίτευγμα της περιόδου υπήρξε η δημιουργία ενός νέου αρχιτεκτονικού τύπου, της τρουλαίας βασιλικής 
 • - Justinian's era was the apex of Early Byzantine art. It was then that the synthesis was achieved of those elements that were to epitomize Byzantine art: the Roman ideal of grandeur and craftsmanship, the Greek sense of harmony and good measure - Mosaic was the main creative medium in the monumental art of the Early Byzantine period - The establishment of Christianity as the official religion of the Roman Empire brought with it a monumental church building programme, under official sponsorship - The most important achievement of this period was the emergence of a new architectural type, the domed basilica 
 • Ελλάδα 
 • Ανατολική Μεσόγειος 
 • Κωνσταντινούπολη 
 • http://www.ime.gr/chronos/08/gr/index.html 
 • https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CF%87%CE%AF%CE%B1