Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/prwimh-neolithikh-periodos

  • Πρώιμη Νεολιθική Περίοδος 
  • Early Neolithic Period 
  • 6000 - 5000 π.Χ. 
  • Αρχές Νεολιθικής Περιόδου 
  • Αρχή Νεολιθικής Περιόδου 
  • Αρχαιότερη Νεολιθική Περίοδος 
  • 6000 - 5000 B.C.