Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/prwimh-neolithikh-periodos

 • Πρώιμη Νεολιθική Περίοδος 
 • Early Neolithic Period 
 • 6000 - 5000 π.Χ. 
 • Αρχές Νεολιθικής Περιόδου 
 • Αρχή Νεολιθικής Περιόδου 
 • Αρχαιότερη Νεολιθική Περίοδος 
 • 6000 - 5000 B.C. 
 • H δεύτερη από τις τέσσερις συνολικά υποπεριόδους στις οποίες διακρίνεται η Νεολιθική εποχή. Προηγηθείσα αυτής είναι η Προκειραμεική περίδος ενώ ακολουθούσα η Μέση Νεολιθική. Ονομάζεται εναλλακτικά και Αρχαιότερη Νεολιθική περίοδος, ενώ διακρίνεται - όπως επισημαίνει ο αρχαιολόγος V. Milojcic και σύμφωνα με την κεραμική που βρέθηκε στη Θεσσαλία (Σέσκλο, Οτζάκι), σε τρεις διαδοχικές φάσεις: την Πρώιμη Κεραμική (Fruekeramikum), το Πρωτοσέσκλο (Protosesklo) και το Προσέσκλο (Prosesklo).  
 • The second of the four in total subperiods οf the Neolithic age. It is between the Aceramic Period and the Middle Neolithic Period and is distinguished - according to the archaeologist V. Milojcic and based on the pottery found in Thessaly (Sesklo, Otzak), in three successive phases: Fruekeramikum, Protosklo, and Prosesklo.  
 • - Καλύτερη και αποτελεσματικότερη κοινωνική και πολιτική οργάνωση (σε σχέση με τις προγενέστερες περιόδους) - Οργάνωση κοινοτήτων (ο αριθμός κατοίκων των οποίων κυμαινόταν από 50 έως 100 άτομα) - Η γεωργία και η κτηνοτροφία συνιστούν την βάση της οικονομίας - Δευτερεύοντα ρόλο αποκτούν η ναυσιπλοΐα, η συλλογή καρπών, το κυνήγι άγριων ζώων και η αλιεία. - Η αρχιτεκτονική της περιόδου παρουσιάζει διαφορές κατά περιοχές (π.χ. Στη Θεσσαλία τα κτίσματα ήταν συχνά ορθογώνια με λίθινα θεμέλια και πλίνθινη ανωδομή. Αντίθετα στην Μακεδονία σύνηθη ήταν τα πασσαλόπηκτα ορθογώνια κτίσματα) - Δεν παρατηρείται κοινωνική ιεράρχηση ή οικονομική διαφοροποίηση μεταξύ των κατοίκων - Ταφικά έθιμα και πρακτικές (ταφή των νεκρών σε απλούς λάκκους και σε εμβρυακή στάση, καύση και ενταφιασμός αυτών σε νεκροταφείο και ανακομιδή οστών) - Ενασχόληση με την κεραμική τέχνη. Κατά την Πρώιμη Κεραμική φάση επικρατούν τα μονόχρωμα αγγεία, με σκουρόχρωμη, συνήθως στιλβωμένη επιφάνεια. Στη φάση Πρωτοσέσκλο εμφανίζονται για πρώτη φορά αγγεία με γραπτή διακόσμηση (λευκό χρώμα σε κόκκινη στιλβωμένη επιφάνεια αλλά και το αντίθετο). Παράλληλα απαντούν και αγγεία με ποικιλόχρωμη επιφάνεια (κηλιδωτή, variegated) αλλά και μαύρα στο επάνω τμήμα τους (μελανοστεφή, blacktopped) και ανοιχτόχρωμα στη βάση. Η φάση Προσέσκλο χαρακτηρίζεται από αγγεία με εγχάρακτη διακόσμηση (nail impressions, barbotin και cardium). Άλλα δείγματα καλλιτεχνικής δημιουργίας αποτελούν τα φυσιοκρατικά ειδώλια, τα κοσμήματα (από πηλό, λίθο ή όστρεο) και οι σφραγίδες (πήλινες και λίθινες) 
 • - Better and more effective social organization and political structure (in relation to earlier periods) - Formation of communities (50 to 100 inhabitants in each one of them) - Agriculture and livestock breeding are the basis of the economy - Sailing, harvesting, hunting and fishing take on a secondary role - Architecture differs from region to region - There is no social hierarchy or economic differentiation among the inhabitants - Burial customs and practices (burials in simple pits in a contracted/foetal position, cremation of the dead and internment in cemeteries and the collecting of bones) - Turn out of pottery technology/development of ceramic art. During the Early Pottery phase, monochrome vases, with dark, usually burnished surface, predominate. In Protosesklo phase vases with painted decoration (white colour on red burnished ground and vice versa) appear for the first time. At the same time vases with variegated surface but also blacktopped and light coloured on their base are encountered. Presesklo phase is characterized by vases with incised decoration (nail impressions, barbotin and cardium). Other samples of artistic creations are: naturalistic figurines, jewellery (made of clay, stone or sea-shell) and seals (made of clay and stone)  
 • Μακεδονία 
 • Δισπηλιό Καστοριάς 
 • Αυγή Καστοριάς 
 • Νέα Νικομήδεια 
 • Θεσσαλία 
 • Σέσκλο 
 • Άργισσα 
 • Αχίλλειο 
 • Μαγουλίτσα 
 • Γεντίκι 
 • Οτζάκι Μαγούλα 
 • Σουφλί 
 • Νεσσωνίς 
 • Πύρασος 
 • Πρόδρομος 
 • Θεόπετρα 
 • Στερεά Ελλάδα 
 • Νέα Μάκρη 
 • Πελοπόννησος 
 • Λέρνα 
 • Νεμέα 
 • σπήλαιο Φράγχθι 
 • Κρήτη 
 • Κνωσός 
 • http://www.ime.gr/chronos/01/gr/nl/an/index.html