Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/prwimh-klasikh-periodos

 • Πρώιμη Κλασική Περίοδος 
 • Early Classical Period 
 • 480 - 450 π.Χ 
 • Αρχές Κλασικής Περίοδος 
 • Αρχή Κλασικής Περίοδος 
 • Αρχαιότερη Κλασική Περίοδος 
 • 480 - 450 B.C. 
 • - Χαρακτηρίζεται από την εγκατάλειψη του αρχαϊκού μειδιάματος και επικεντρώνεται σε στοιχεία που αντιπροσωπεύουν ρεαλιστικά την ανθρώπινη φύση και μορφή στην τέχνη - Συνδέεται ιδιαίτερα με τον χιασμό του σώματος ή κοντραπόστο (contraposto) και την εισαγωγή του ορείχαλκου στη γλυπτική 
 • - It is characterized by the departure from the fixed Archaic smile and the focus on elements that realistically represent human nature and form in the art - It is particularly associated with contraposto and the introduction of brass into sculpture 
 • Ελλάδα 
 • https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CF%8C%CF%82_%CF%81%CF%85%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82