Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/prwimh-gewmetrikh-periodos

 • Πρώιμη Γεωμετρική περίοδος 
 • Early Geometric Period 
 • 900-850 π.Χ 
 • ΠΓ 
 • 900-850 B.C. 
 • Περίοδος μεταναστεύσεων και σημάδια των πρώτων κοινωνιών 
 • Migration period and signs of the early societies 
 • -Αρχίζουν να ιδρύονται οι πρώτες πόλεις -Αναπτύσεται η γεωμετρική τέχνη -Άνθιση εμπορίου -Οδηγεί σιγά σιγά σε υπερπληθυσμό -Κοινωνίες που κυβερνούνται απο "μεγάλους άνδρες",αριστοκρατία 
 • -The first cities are being established -The geometric art is developing -Flourishment of trade -Gradual overpopulation -Societies governed by 'big men', aristocracy 
 • Ελλάδα 
 • Κάτω Ιταλία 
 • Μικρά Ασία 
 • Κύπρος 
 • http://www.ime.gr/chronos/03/gr/economy/index.html 
 • https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE 
 • greece.org/history/dark-ages.html 
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Greek_Dark_Ages