Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/prwimh-epoxh-toy-xalkoy

  • Πρώιμη Εποχή του Χαλκού 
  • Early Bronze Age 
  • 3200 - 2000 π.Χ. 
  • ΠEX 
  • Αρχές Εποχής του Χαλκού 
  • Αρχή Εποχής του Χαλκού 
  • Αρχαιότερη Εποχή του Χαλκού 
  • Πρώιμη Χαλκοκρατία 
  • 3200 - 2000 B.C.