Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/prwimh-ellhnistikh-periodos

  • Πρώιμη Ελληνιστική περίοδος 
  • Early Hellenistic Period 
  • 323 - 220 π.Χ. 
  • Αρχή Ελληνιστικής Περιόδου 
  • Αρχές Ελληνιστικής Περιόδου 
  • Πρώιμοι Ελληνιστικοί Χρόνοι 
  • Αρχαιότεροι Ελληνιστικοί Χρόνοι 
  • Αρχαιότερη Ελληνιστική περίοδος 
  • 323 - 220 B.C.