Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/prwimh-arxaikh-periodos

 • Πρώιμη Αρχαϊκή Περίοδος 
 • Early Archaic Period 
 • 700-575 π.Χ. 
 • Αρχές Αρχαϊκής Περιόδου 
 • Αρχή Αρχαϊκής Περιόδου 
 • Αρχαιότερη Αρχαϊκή Περίοδος 
 • Ανατολίζουσα Περίοδος 
 • 700-575 B.C. 
 • Πρώτο στάδιο της αρχαϊκής περιόδου. Φάση των συνοικισμών και αρχή των πόλεων 
 • First stage of the archaic period. It's a time of big settlements and the beginning of the city-states (polis) 
 • -Εγκαθιδρύεται το σύστημα των πόλεων κρατών -Πέραν απο αυτόχθωνες, στις πόλεις κατοικούν και ξένοι και σκλάβοι -Αποικισμός, δημιουργεία κέντρων και "Μεγάλη Ελλάδα" -Αναπτύσσονται ισχυρά κέντρα όπως Αθήνα, Σπάρτη, Κόρινθος -Στην θρησκευτική λατρεία εισάγωνται τοπικοί ήρωες -Οι επεκτατικοί πόλεμοι αιτιολογούνται βάσει και μυθολογίας πλέον -Θεσπίζονται πλέον και γραπτοί νόμοι, απαραίτητοι για το θεσμό της πόλης-κράτος -Ανταλλαγή αγαθών και ιδεών με Ασία, Ευρώπη, Αφρική -Ανάπτυξη αλφαβήτου, με την εισαγωγή φωνηέντων -Καινούργια μοτίβα γλυπτών, κούρος, και κόρη 
 • -The city-state system is implemented -In addition to indigenous people, foreigners and slaves also live in the cities -Migration, creation of city centers of the "Great Greece"(Magna Grecia) -Strong centers such as Athens, Sparta, Corinth are developing -The religious worship introduces local heroes -Expansionist wars are justified on the basis of mythology as well -Appearance of written laws, necessary for the institution of the city-state -An exchange of goods and ideas with Asia, Europe, Africa -Development of alphabet, with the introduction of vowels -Small sculpture patterns, kouros, and kori 
 • Ελλάδα 
 • https://www.ancient-greece.org/history/archaic.html 
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Archaic_Greece 
 • http://www.ime.gr/chronos/04/gr/society/index.html 
 • http://www.ime.gr/chronos/04/gr/society/index_300.html 
 • http://www.ime.gr/chronos/04/gr/society/index_400.html