Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/pm-i

  • 3200 - 2600 π.Χ 
  • ΠΜ I 
  • Αρχές Πρωτομινωικής περιόδου 
  • ΠΜ Ι 
  • EM I