Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/pm-III

  • Πρωτομινωική Περίοδος ΙΙΙ 
  • Early Minoan Period III 
  • 2300 - 2000 π.Χ. 
  • ΠΜ III 
  • Πρωτομινωική Περίοδος ΙΙΙ 
  • Τέλη Πρωτομινωικής Περιόδου 
  • Τέλος Πρωτομινωικής Περιόδου 
  • ΠΜ ΙΙΙ 
  • EM III