Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/pm-II

  • 2600 - 2300 π.Χ. 
  • ΠΜ II 
  • Πρωτομινωική Περίοδος ΙΙ 
  • ΠΜ ΙΙ 
  • Ώριμη Πρωτομινωική Περίοδος 
  • EM II