Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/pk-i

  • 3300 - 2900 π.Χ. 
  • ΠΚ I 
  • Πρωτοκυκλαδική Περίοδος Ι 
  • Αρχές Πρωτοκυκλαδικής Περιόδου 
  • Αρχή Πρωτοκυκλαδικής Περοόδου 
  • Αρχαιότερη Πρωτοκυκλαδική Περίοδος 
  • ΠΚ Ι 
  • EC I