Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/pk-III

  • Πρωτοκυκλαδική Περίοδος ΙΙΙ 
  • Early Cycladic Period III 
  • 2300 - 2000 π.Χ. 
  • ΠΚ III 
  • Πρωτοκυκλαδική Περίοδος ΙΙΙ 
  • Τέλη Πρωτοκυκλαδικής Περιόδου 
  • Τέλος Πρωτοκυκλαδικής Περιόδου 
  • ΠΚ ΙΙΙ 
  • EC III