Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/pk-III

 • Πρωτοκυκλαδική Περίοδος ΙΙΙ 
 • Early Cycladic Period III 
 • 2300 - 2000 π.Χ. 
 • ΠΚ III 
 • Πρωτοκυκλαδική Περίοδος ΙΙΙ 
 • Τέλη Πρωτοκυκλαδικής Περιόδου 
 • Τέλος Πρωτοκυκλαδικής Περιόδου 
 • ΠΚ ΙΙΙ 
 • EC III 
 • Η τελευταία από τις τρεις συνολικά υποπεριόδους στις οποίες και διακρίνεται η Πρωτοκυκλαδική περίοδος.  
 • The last of the three total subperiods in which the Early Cycladic period is distinguished. 
 • - Οχύρωση των πρωτοκυκλαδικών οικισμών (Καστρί Σύρου, Πάνορμος Νάξου) - Εμφάνιση πρωτόγνωρων για την εποχή στοιχείων στην αρχιτεκτονική, την κεραμική (π.χ. χειροποίητη κόκκινη και μαύρη στιλβωμένη κεραμική) και τη μεταλλοτεχνία - Χρήση για πρώτη φορά στο Αιγαίο κεραμικού τροχού - Ανάπτυξη της μεταλλουργίας του μπρούντζου - Εξέλιξη της ζωγραφικής και της γραπτής διακόσμησης κεραμικών αγγείων - εφαρμογών που συνιστούν βασικά χαρακτηριστικά της περιόδου - H παραγωγή λίθινων αγγείων κυρίως από μάρμαρο, αλλά και από πιο μαλακά πετρώματα μειώνεται δραματικά και είναι σχεδόν ανύπαρκτη  
 • - Fortifications of the Early Cycladic settlements (Kastri on Syros, Panormos on Naxos) - Appearance of new elements in architecture, pottery and metalworking of the Cyclades - Use of the potter's wheel for the first time in the Aegean - Particular development of bronze metalworking - Painted decoration of ceramic vases is of great importance - Production of stone vases mainly of marble, but also of softer rocks is considerably decreased and practically is non- existent during this period 
 • Νησιά του Αιγαίου 
 • Κυκλάδες 
 • http://www.ime.gr/chronos/02/islands/gr/habitation/eb/index.html