Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/pk-II

  • Πρωτοκυκλαδική Περίοδος ΙΙ 
  • Early Cycladic Period II 
  • 2900 - 2300 π.Χ. 
  • ΠΚ II 
  • Πρωτοκυκλαδική Περίοδος ΙΙ 
  • ΠΚ ΙΙ 
  • EC II