Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/pe-i

  • 3300 - 2900 π.Χ. 
  • ΠΕ I 
  • Πρωτοελλαδική περίοδος Ι 
  • Αρχές Πρωτοελλαδικής περιόδου 
  • Αρχή Πρωτοελλαδικής περιόδου 
  • Αρχαιότερη Πρωτοελλαδική Περίοδος 
  • ΠΕ Ι 
  • EH I