Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/pe-III

 • Πρωτοελλαδική Περίοδος ΙΙΙ 
 • Early Helladic Period III 
 • 2400 - 2100 π.Χ. 
 • ΠΕ III 
 • Πρωτοελλαδική Περίοδος ΙΙΙ 
 • Τέλη Πρωτοελλαδικής Περιόδου 
 • Τέλος Πρωτοελλαδικής Περιόδου 
 • ΠΕ ΙΙΙ 
 • EH II 
 • Η τελευταία από τις τρεις συνολικά υποπεριόδους στις οποίες και διακρίνεται η Πρωτοελλαδική περίοδος.  
 • The last one of the three total subperiods in which the Early Helladic period is distinguished.  
 • - Συρρίκνωση του πλυθυσμού και μείωση των οικισμών σε αριθμό και έκταση, λόγω ποικιλόμορφων καταστροφών - Οικονομική ύφεση - Ευρύτατη χρήση αψιδωτών κτηρίων - Έντονη ενασχόληση με την κεραμική τέχνη - νέο στοιχείο της οποίας αποτελεί η τροχήλατη, γκρίζα στιλβωμένη κεραμική και η χειροποίητη κεραμική με λεπτότεχνη εγχάρακτη ή εμπίεστη διακόσμηση - Σημείωση διαφόρων τοπικών και πολιτιστικών παραλλαγών (στην αρχιτεκτονική, κ.ά.) - Τα ταφικά έθιμα και οι πρακτικές συμφωνούν με εκείνα της πρηγούμενης περιόδου (Πρωτοελλαδική περίοδος ΙΙ). Οι ενταφιασμοί ωστόσο γίνονται σε τύμβους, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε διάφορες τελετουργίες (ταφικοί και τελετουργικοί τύμβοι) - Πολιτιστική οπισθοδρόμηση που διακόπτεται από την έναρξη της Μυκηναϊκής περιόδου 
 • - Decrease of the number and size of settlements and decrease of population (abandonment of settlements due to various destructions) - Economic decline - Widespread use of apsidal - Intense engagement with ceramic art - new elements of which are the wheelmade gray burnished pottery and the handmade pottery with fine incised or impressed decoration - Μanifestation of various local and cultural variations (in architecture, etc.) - Burial customs and practices are consistent with those of the preceding period (Early Helladic Period II). However, funerary and ritual timuli are now being used - Cultural retrogression which is interrupted by the beginning of the Mycenaean period 
 • Ηπειρωτική Ελλάδα 
 • http://www.ime.gr/chronos/02/mainland/gr/eh/index.html