Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/pe-III

  • Πρωτοελλαδική Περίοδος ΙΙΙ 
  • Early Helladic Period III 
  • 2400 - 2100 π.Χ. 
  • ΠΕ III 
  • Πρωτοελλαδική Περίοδος ΙΙΙ 
  • Τέλη Πρωτοελλαδικής Περιόδου 
  • Τέλος Πρωτοελλαδικής Περιόδου 
  • ΠΕ ΙΙΙ 
  • EH II