Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/pe-II

  • 2900 - 2400 π.Χ. 
  • ΠΕ II 
  • Πρωτοελλαδική περίοδος ΙΙ 
  • ΠΕ ΙΙ 
  • EH II