Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/palaioxristianikoi-xronoi

 • Παλαιοχριστιανικοί Χρόνοι 
 • Εarly Christianity Period 
 • 300 - 700 μ.Χ. 
 • 300 - 700 A.D. 
 • Η Παλαιοχριστιανική περίοδος αρχίζει με την ίδρυση της Κωνσταντινούπολης από το Μ. Κωνσταντίνο το 330 και τη μεταφορά σε αυτή της έδρας της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας 
 • The Early Christian period begins with the foundation of Constantinople in 330 by Constantine the Great  
 • Η μετατόπιση του κέντρου βάρους στην Ανατολή, καθώς και η θέσπιση του χριστιανισμού ως επίσημης θρησκείας του κράτους, άλλαξαν το πρόσωπο της αυτοκρατορίας, κάνοντας έντονο το θρησκευτικό χαρακτήρα του 
 • The shifting of the political center of gravity into the East, as well as the establishment of Christianity as an official state religion, strengthened the religious characteristics of the state 
 • Ελλάδα 
 • Κωνσταντινούπολη 
 • https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82