Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/neolithikh-periodos

 • Νεολιθική Περίοδος 
 • Neolithic Period 
 • 7000-2800 π.Χ. 
 • 7000-2800 B.C. 
 • Η περίοδος που σημειώνεται μεταξύ της επιπαλαιολιθικής ή μεσολιθικής εποχής και της εποχής του χαλκού αντίιστοιχα.  
 • The Neolithic period is the intermediate between the epalangeolithic or mesolithic and the copper age.  
 • -Συγκρότηση και δημιουργία οικισμών μόνιμου χαρακτήρα -Πολιτική οργάνωση -Συστηματική άσκηση γεωργίας και κτηνοτροφίας, με απώτερο στόχο την αύξηση και τον έλεγχο της παραγωγής -Ανταλλαγή πρώτων υλών και προϊόντων -Το κυνήγι και η αλιεία αποκτούν δευτερεύοντα ρόλο στην οικονομία της εποχής -Πολυμορφία στην τέχνη (κεραμική, υφαντική, καλαθοπλεκτική, ειδωλοπλαστική) -Άσκηση μεταλλουργίας για την κατασκευή χρυσών και ασημένιων κοσμημάτων και εργαλείων -Ταφικά έθιμα και πρακτικές που υποδηλώνουν το σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή και την πίστη στη μεταθανάτια ζωή, όπως αυτή εκφράζεται με την προσφορά ταφικών δώρων (κτερισμάτων) 
 • -Building and creating permanent settlements -Political structure -Systemic exercise of agriculture and livestock breeding, with the aim of increasing and controlling production. -Exchange of raw materials and products -Hunting and fishing take on a secondary role in the economy of the time. -Production of ceramics (baked clay) -Polimography in art(ceramics, weaving and baskets, idoloplasty) -Metallurgy for the manufacture of gold and silver jewelery and tools -Burial customs and practices that suggest respect for human life and faith in post-mortem life, expressed in the offer of funeral gifts 
 • Μακεδονία 
 • Θεσσαλία 
 • Στερεά Ελλάδα 
 • Πελοπόννησος 
 • Κρήτη 
 • http://www.ime.gr/chronos/01/gr/nl/index.html