Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/mesopolemos

  • Μεσοπόλεμος 
  • Interwar period 
  • 1922-1940 μ.Χ. 
  • Ως (ελληνικός) μεσοπόλεμος ορίζεται ιστοριογραφικά η περίοδος µεταξύ του 1923 και του 1940, δηλαδή μεταξύ της Mικρασιατικής Καταστροφής και της εισόδου της Ελλάδας στον Β' Π.Π 
  • Greek) interwar period is the period between 1923 and 1940, that is, the Asia Minor Catastrophe and the entry of Greece into the WWII. 
  • - Η ελληνική κοινωνία έρχεται σε επαφή με νεοτερικές ιδέες και νέα ήθη που κυριαρχούν στη δυτική Ευρώπη - Στον καλλιτεχνικό χώρο παρατηρείται στροφή προς τα ευρωπαϊκά κινήματα του μοντερνισμού - Το 1936 ο Ιωάννης Μεταξάς, με την ανοχή του παλατιού, κατέλυσε το κοινοβουλευτικό καθεστώς και επέβαλλε δικτατορία στις 4 Αυγούστου (Δικτατορία Μεταξά ή Καθεστώς 4ης Αυγούστου)  
  • - Neoteric ideas and new manners, currently prevailing in western Europe, inundated the Greek society - In the artistic world there is a shift towards the European movements of modernism - In 1936, with the tolerance of the palace, Metaxas imposed a dictatorship on 4 August (Metaxas Dictatorship or 4th of August Regime)  
  • Ελλάδα 
  • http://www.ime.gr/chronos/14/gr/1923_1940/index.html 
  • https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%BF%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82