Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/mesokykladikh-periodos

 • Μεσοκυκλαδική περίοδος 
 • Middle Cycladic Period 
 • 1900 - 1600 π.Χ 
 • ΜΚ 
 • MC 
 • Η δεύτερη από τις τρεις συνολικά φάσεις στις οποίες διαχωρίζεται η Κυκλαδική περίοδος. Προηγειθείσα αυτής είναι η Πρωτοκυκλαδική, ενώ ακολουθούσα η Υστεροκυκλαδική περίοδος αντίστοιχα. Διακρίνεται σε τρεις υποπεριόδους: την Μεσοκυκλαδική περίοδο l, ll και lll.  
 • The second of the three in total phases οf the Cycladic Period. It is between the Early Cycladic Period and the Late Cycladic Period. It is also distinguished in three subperiods: Middle Cycladic Period l, ll and lll.  
 • - Επανακατοίκηση μεγάλων οικισμών της Πρωτοκυκλαδικής ΙΙΙ περιόδου, που είχαν εγκαταλειφθεί λόγω φυσικών (σεισμός) ή άλλων αιτίων, και σταδιακή εξέλιξή τους σε αστικά κέντρα - Ανάπτυξη σημαντικών λιμανιών, όπως της Φυλακωπής της Μήλoυ, της Αγίας Ειρήνης της Κέας και του Ακρωτηρίου της Θήρας - Επέκταση της επικοινωνίας και των εμπορικών επαφών με την Κρήτη και την Ηπειρωτική Ελλάδα - Κοινωνική ευημερία, εξέλιξη των τεχνών και τεχνολογιών και οικονομική μεγέθυνση, οφειλόμενη στην έντονη επιρροή της μινωικής Κρήτης - Πλήξη κατά τα τέλη της περιόδου πολλών και σημαντικών πόλεων των Κυκλάδων από φυσικά φαινόμενα και ανοικοδόμησή τους κατά την επόμενη Υστεροκυκλαδική Ι περίοδο  
 • - After a brief interruption due to natural disasters (earthquake) or other causes, the large Early Cycladic III settlements are reoccupied and gradually evolved into urban centers - Development of important ports such as Phylakopi on Melos, Agia Irini on Keos and Akrotiri on Thera - Expansion of communication and commercial contacts with Crete and Mainland Greece -At the end of the Middle Cycladic and in the beginning of the Late Cycladic period the most important towns of the Cyclades are hit by natural disasters and in the Late Cycladic I, they are rebuilt  
 • Νησιά του Αιγαίου 
 • Κυκλάδες 
 • http://www.ime.gr/chronos/02/islands/gr/intro/mb/index.html