Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/mesoi-byzantinoi-xronoi

 • Μέση Βυζαντινή Περίοδος 
 • Middle Byzantine Period 
 • 843 - 1204 μ.Χ. 
 • Μεσοβυζαντινή Περίοδος 
 • Ώριμη Βυζαντινή Περίοδος 
 • Μέσοι Βυζαντινοί Χρόνοι 
 • 843 - 1204 A.D. 
 • Γεωγραφικός προσδιορισμός: Ελλάδα, Ανατολική Μεσόγειος, Κωνσταντινούπολη 
 • Περιγραφή: Η περίοδος από την αναστήλωση των εικόνων μέχρι την άλωση της Κωνσταντινούπολης από την Δ' Σταυροφορία 
 • Χαρακτηριστικά εποχής/Γεγονότα: - Είναι η κλασική περίοδος της βυζαντινής τέχνης, κατά την οποία συστηματοποιούνται τα εκφραστικά της μέσα και αναπτύσσεται η θεωρητική σκέψη γύρω από αυτά - Μακεδονική Αναγέννηση: η μεγάλη ακμή της βυζαντινής τέχνης στα χρόνια της Μακεδονικής δυναστείας (867-1057) . Σε αυτή την περίοδο, αναπτύσσεται ιδιαίτερα η αρχιτεκτονική, ενώ επικρατεί ο σταυροειδής με τρούλο ναός. Ένας ακόμα τύπος που εμφανίζεται αυτή την περίοδο είναι ο οκταγωνικός - Κομνήνεια Περίοδος (1057-1185) - Χαρακτηριστική καινοτομία της κομνήνειας τέχνης, που επικρατεί ιδίως μετά τα μέσα του 12ου αι., είναι το ενδιαφέρον για την απόδοση των συναισθημάτων 
 • Description: The period from the restoration of icons to the fall of Constantinople to the crusaders 
 • Age features/Facts: - During Middle Byzantine period the expressive means of art are systematized and the theoretical thinking around them is developed - During this period, architecture is developing, while the cross domed temple prevails. Another type currently appearing is the octagonal dome - Komnenian age (1057-1185) - Distinctive innovation of the komnenian art, which prevails especially since the mid-12th century, is the artistic interest in rendering emotions 
 • http://ime.gr/chronos/09/gr/index.html https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7