Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/mesh-gewmetrikh-periodos

 • Μέση Γεωμετρική περίοδος 
 • Middle Geometric Period 
 • 850 - 760 π.Χ. 
 • ΜΓ 
 • Ώριμη Γεωμετρική περίοδος 
 • 850 - 760 B.C. 
 • Αρχίζουν να αναπτύσονται οι οργανωμένες πόλεις και υπάρχει άνθηση στα γράμματα.  
 • Organizational cities are beginning to develop. The writing system and letters are advancing 
 • Αναπτύσεται ένα καινούργιο σύστημα γραφής, τα αρχαία ελληνικά -Πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες, 776 π.Χ. -Συγγραφή των Ομηρικών Επών -Μπαίνουν τα θεμέλια για την δημιουργεία των πόλεων κρατών -Σταματούν οι μεγάλες μετακινήσεις πληθυσμών -Λατρεία Ηρώων 
 • - A new writing system, ancient Greek, is being developed -First Olympic Games, 776 BC -Creation of the Homeric Epics -Foundations for the creation of state cities -Mass population migrations stop -Worship of Heroes 
 • Ελλάδα 
 • Κάτω Ιταλία 
 • Μικρά Ασία 
 • Κύπρος 
 • http://www.ime.gr/chronos/03/gr/politics/index.html 
 • greece.org/history/dark-ages.html 
 • http://www.ime.gr/chronos/03/gr/society/index.html 
 • http://www.ime.gr/chronos/03/gr/culture/religion/index3.html