Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/mesh-epoxh-toy-xalkoy

 • Μέση Εποχή του Χαλκού 
 • Middle Bronze Age 
 • 2000 - 1580 π.Χ. 
 • ΜEX 
 • Μέση Χαλκοκρατία 
 • 2000 - 1580 B.C. 
 • Η δεύτερη από τις τρεις βασικές υποπεριόδους στις οποίες διακρίνεται η εποχή του Xαλκού. Προηγηθείσα αυτής είναι η Πρώιμη εποχή του Χαλκού, ενώ ακολουθούσα η Ύστερη εποχή του Χαλκού αντίστοιχα. 
 • The second of the three in total main subperiods οf the Bronze age. It is between the Early Bronze age and the Late Bronze age. 
 • - Οικονομική και πολιτιστική οπισθοχώρηση - Δημιουργία νέων οικισμών (σε θέσεις επίκαιρες) - Εμφάνιση και διάθεση εργαστηρίων επεξεργασίας χαλκού - Πλούσια κτέριση των ταφών (χάλκινα όπλα, κοσμήματα από χρυσό, χαλκό και ημιπολύτιμοι λίθοι) - Θέτηση βάσεων μυκηναϊκού πολιτισμού/ Ριζικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα ζωής και τέχνης λόγω της επιρροής που άσκησε η μινωική Kρήτη και της διάδοσης νέων ιδεών και τεχνικών 
 • - Economic and cultural regress - Creation of new settlements (in topical locations) - Formation of copper processing laboratories - Bronze weapons, gold and copper jewelery, semi-precious stones and other objects were decorating tombs - The gradual emergence of Mycenaean Civilization/ Radical changes at every level of life and art due to the influence of Minoan Crete and the spread of new ideas and techniques 
 • Bορειοανατολικό Aιγαίο 
 • Κυκλάδες 
 • Ηπειρωτική Ελλάδα 
 • http://www.namuseum.gr/collections/prehistorical/bronzeage-gr.html