Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/me-i

 • 1900 -1800 π.Χ.  
 • ΜΕ πρώιμη 
 • ME I 
 • Πρώιμη μινυακή 
 • Πρώιμη Μεσοελλαδική περίοδος 
 • Αρχές Μεσοελλαδικής Περιόδου 
 • Αρχή Μεσοελλαδικής Περιόδου 
 • Πρώιμη ΜΕ 
 • Αρχαιότερη Μεσοελλαδική Περίοδος 
 • ΜΕ Ι 
 • MH I