Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/me-II

 • Μεσοελλαδική περίοδος ΙΙ 
 • Middle Helladic Period II 
 • 1800 - 1700 π.Χ.  
 • ΜΕ ώριμη 
 • ME ΙΙ 
 • Κλασική μινυακή 
 • Μεσοελλαδική περίοδος ΙΙ 
 • Ώριμη ΜΕ 
 • ΜΕ ΙΙ 
 • MH II 
 • Γεωγραφικός προσδιορισμός/ Κατοίκηση στον ελλαδικό χώρο : Ηπειρωτική Ελλάδα 
 • Περιγραφή : Η δεύτερη από τις τρεις συνολικά υποπεριόδους στις οποίες και διακρίνεται η Μεσοελλαδική περίοδος.  
 • Χαρακτηριστικά εποχής/Γεγονότα : - Διατήρηση της κοινωνικής σύνθεσης, πολιτικής και οικονομικής οργάνωσης όπως αυτές διαμορφώθηκαν στην προηγούμενη περίοδο (Μεσοελλαδική Ι) - Στασιμότητα και οπισθοδρόμηση σε όλες σχεδόν τις εκφάνσεις και πτυχές του Μεσοελλαδικού πολιτισμού/ Μονοτονία στην πολιτιστική έκφραση και αποστασιοποίηση της Ηπειρωτικής Ελλάδας από τις τεχνικές και καλλιτεχνικές προόδους που συντελούνταν γύρω της 
 • Link : http://www.ime.gr/chronos/02/mainland/gr/mh/index.html 
 • Description : The second of the three total subperiods in which the Middle Helladic Period period is distinguished.  
 • Age features/Facts : - Maintenance of the social composition, political organization and economy as they formed in the previous period (Middle Helladic Period l) - Stagnation and regression in almost all aspects of the Middle Helladic civilization / Monotony in the cultural expression and isolation of mainland Greece, which had as a result the ignorance of the technical and artistic advances that other countries and regions experienced