Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/me-II

  • Μεσοελλαδική περίοδος ΙΙ 
  • Middle Helladic Period II 
  • 1800 - 1700 π.Χ.  
  • ΜΕ ώριμη 
  • ME ΙΙ 
  • Κλασική μινυακή 
  • Μεσοελλαδική περίοδος ΙΙ 
  • Ώριμη ΜΕ 
  • ΜΕ ΙΙ 
  • MH II