Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/latinokratia

 • Λατινοκρατία 
 • Latinocracy  
 • 1204 - 1600 μ.Χ. 
 • 1204 - 1600 A.D. 
 • Η χρονική περίοδος της λατινικής κυριαρχίας στο Βυζάντιο και στην Ελληνική ανατολή 
 • The period of Latin domination in Byzantium and Greek East 
 • Φραγκική επιρροή στην αρχιτεκτονική των σπιτιών Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας - Επιρροές από τον υστερογοτθικό ρυθμό (ανάγλυφα θυρώματα) στην ενετοκρατούμενη Κρήτη - Εισάγεται η τεχνική του διάτρητου ανθίβολου στην παραγωγή ζωγραφικών έργων, πρακτική αρκετά διαδεδομένη στα εργαστήρια των Ιταλών Αναγεννησιακών ζωγράφων - Η ελληνική γλώσσα κατακλύστηκε από λατινικές δάνειες λέξεις ως αποτελέσματα της γλωσσικής επικοινωνίας μεταξύ Ελλήνων και Φράγκων 
 • Frankish influence on the architecture of the houses in Peloponnese and Sterea Hellas - Late Gothic influences (gateways relief) in Venetian Crete - The anthivolo painting technique is introduced in the production of paintings, a practice quite widespread in the workshops of the Italian Renaissance painters - Latin words overwhelmed greek language due to linguistic communication between Greeks and Franks 
 • Κύπρος 
 • Κωνσταντινούπολη 
 • Θεσσαλονίκη 
 • Αττικοβοιωτία 
 • Εύβοια 
 • Κυκλάδες 
 • νησιά ανατολικού Αιγαίου 
 • Επτάνησα 
 • Δωδεκάνησα 
 • Κρήτη 
 • https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1