Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/klasikh-periodos

 • Κλασική περίοδος 
 • Classical Period 
 • 480 - 323 π.Χ. 
 • Κλασικά Χρόνια 
 • Κλασικοί Χρόνοι 
 • 480 - 323 B.C. 
 • Η κλασική περίοδος διαδέχεται την Αρχαϊκή περίοδο και ακολουθείται από την Ελληνιστική περίοδο. Χαρακτηρίζεται από ραγδαία άνθιση στον χώρο του πολιτισμού 
 • The Classical period follows the Archaic period and is succeeded by the Hellenistic period 
 • - Η αρχιτεκτονική στην Αθήνα φτάνει στο απόγειό της (ναοί, δημόσια κτήρια, θέατρα, πολεοδομικό σύστημα) - Η γλυπτική της Κλασικής περιόδου αντιπροσωπεύει τα κατεξοχήν επιτεύγματα της κλασικής τέχνης (αρχιτεκτονικά γλυπτά, επιτύμβια και αναθηματικά ανάγλυφα, ελεύθερα γλυπτά): το πλέον ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της είναι η αρμονική ισορροπία των αντιθέσεων - Κεραμική (ερυθρόμορφη και μελανόμορφη): στα κλασικά χρόνια οι τεχνίτες ανέπτυξαν τις εκφραστικές δυνατότητες που παρέχει το μέσο αυτό, εμπλουτίζοντας ταυτόχρονα την ποικιλία των διακοσμούμενων σχημάτων - Παρουσιάζουν για πρώτη φορά τα θεατρικά έργα τους ο Αισχύλος, ο Σοφοκλής, ο Ευριπίδης και ο Αριστοφάνης 
 • - Architecture reached its zenith at Athens in the Classical period (temples, public buildings, theaters, town planning) - With Sculpture in the Classical period we have some of the outstanding triumphs of Classical art (architectural sculptures, tombstones and votive reliefs, freestanding statuary): The most characteristic feature of this sculpture is its harmonious balance of opposites - Ceramics (red-figure and black-figure pots): In the Classical period craftsmen developed the possibilities of the medium, at the same time improving the variety of decorative patterns - Aeschylus, Sophocles, Euripides and Aristophanes present for the first time their plays 
 • Ελλάδα 
 • Αθήνα 
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Classical_Greece 
 • http://www.ime.gr/chronos/05/gr/index.htm