Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/epoxh-toy-xalkoy

 • Εποχή του Χαλκού 
 • Bronze Age 
 • 3200 - 1050 π.Χ. 
 • Χαλκοκρατία 
 • 3200 - 1050 B.C. 
 • Η περίοδος κατά την οποία ήκμασαν ο κυκλαδικός, ο μινωικός και ο μυκηναϊκός πολιτισμός, αναπτύσσοντας τις μεταλλουργικές τεχνικές εξόρυξης του χαλκού από φυσικά κοιτάσματα και ανάμειξής του με άλλα μέταλλα για τη δημιουργία ορείχαλκου. Η γενικευμένη χρήση των μετάλλων είναι και το χαρακτηριστικό εκείνο που την διακρίνει από την προγενέστερή της Νεολιθική. Ο χαλκός θεωρήθηκε το πρώτο μέταλλο που χρησιμοποίησε ποτέ ο άνθρωπος για αυτό και η εποχή είναι γνωστή με την ονομασία Εποχή του Χαλκού - ωστόσο δεν παύει να αποκαλείται και ως Εποχή του Ορείχαλκου. Η ίδια διακρίνεται στην Πρώιμη, στην Μέση και στην Ύστερη εποχή του χαλκού.  
 • The period during which the Cycladic, Minoan and Mycenaean civilizations were flourished, developing metallurgical techniques of extracting copper from natural deposits and mixing it with other metals to create brass. The generalized use of metals is what distinguishes this age from its predecessor, the Neolithic age. Copper was considered the first metal man ever used and that is why this age is known as the Bronze Age - however, it can also called Brass Age. It is also distinguished in the Early, Middle and Late Copper Age. 
 • - Νέες μορφές κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής οργάνωσης - Ανάπτυξη μεταλλουργίας - Ώθηση της τεχνολογίας: ναυσιπλοΐα, αρχιτεκτονική, κατασκευή όπλων, γεωργικών εργαλείων κ.λπ. και της τέχνης: κεραμική, λιθοτεχνία, μεταλλοτεχνία, μικρογλυπτική, κατεργασία της φαγεντιανής, κ.λπ. - Εξέλιξη του εμπορίου και της ναυτιλίας - Λατρεία θεοτήτων - Διαμόρφωση συστημάτων γραφής  
 • - New forms of social, economic and political organization - Development of metallurgy - Boost in technology: navigation, architecture, weapon and agricultural tool making etc., and art: ceramics, stone-carving, metalworking, micro sculpting, machining of faience, etc. - Trade and shipping evolvement - Deity Worship - Development of writing systems  
 • Ηπειρωτική Ελλάδα 
 • Μινωική Κρήτη 
 • Κυκλάδες και άλλα νησιά του Αιγαίου 
 • https://el.wikipedia.org/wiki/Εποχή_του_Ορείχαλκου