Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/byzantinh-periodos

 • Βυζαντινή περίοδος 
 • Byzantine Period 
 • 324 - 1453 μ.Χ. 
 • Βυζαντινοί Χρόνοι 
 • Βυζαντινή Εποχή 
 • 324 - 1453 A.D. 
 • Ιστορική περίοδος που καλύπτει την ιστορία της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από την ύστερη αρχαιότητα μέχρι την Πτώση της Κωνσταντινούπολης το 1453 μ.Χ. 
 • History of the Eastern Roman Empire from late antiquity until the Fall of Constantinople in 1453 AD 
 • - Καταργείται η χρήση της λατινικής ως επίσημης γλώσσας και τα ελληνικα γίνονται επίσημη γλώσσα του κράτους - Η βυζαντινή τεχνοτροπία χαρακτηρίζεται από τα στοιχεία μιας αμιγώς θρησκευτικής τέχνης, σκοπός της οποίας δεν είναι τόσο η αναζήτηση του κάλλους και της αρμονίας όσο η εσωτερικότητα, ο συμβολισμός και η υποβολή της θρησκευτικής συγκίνησης - Η βασιλική γίνεται ο κατεξοχήν αρχιτεκτονικός ρυθμός των βυζαντινών εκκλησιαστικών ναών - Η βυζαντινή/εκκλησιαστική μουσική φτάνει στην ακμή της  
 • - The use of Latin as an official language is abolished and Greek becomes the official language of the state - The Byzantine style is characterized by the elements of a purely religious art, the purpose of which is not primarily the search for beauty and harmony as the inwardness, symbolism and religious emotion - The basilica becomes the architectural style of the Byzantine ecclesiastical temples - Byzantine Music is in its prime (Romanos the Melodist) 
 • Ελλάδα 
 • Ανατολική Μεσόγειος 
 • Κωνσταντινούπολη 
 • https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1