Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/YE-MB

  • 1425 - 1380 π.Χ. 
  • YE IIB 
  • Υστεροελλαδική Περίοδος ΙΙΒ 
  • ΥΕ ΙΙΒ 
  • LH IIB 
  • Ισχυρή διασύνδεση μεταξύ YE IIA και YE IIB 
  • Strong interconnection between LH IIA and LH IIB 
  • -Ελάττωση των Κρητικών επιρροών -Τα τοπικά και ανακτορικά αρχιτεκτονικά σχήματα διακρίνονται 
  • -Lessening of Cretan influences -Domestic and Palatial architectural designs are distinguished 
  • https://en.wikipedia.org/wiki/Helladic_chronology